zaterdag 25 september 2010

vrijdag 24 september 2010

De conservator new style

'Museums have valuable content and curators are becoming more like journalists', hoorde ik gisteren Sebastian Chan- Head of Digital, Social and Emerging Technologies at the Powerhouse Museum- zeggen tijdens PICNIC10

Toekomst van musea
Dat zette me aan het denken. Musea vertellen verhalen, zoals journalisten dat doen. Ik besloot programma te hoppen tijdens PICNIC en me aan te sluiten bij de journalisten en hun programma te volgen over The Future of Journalism. De problemen waarmee journalisten worstelen blijken veel overeenkomsten te vertonen met de veranderende rol van het museum, en vooral van de rol van conservatoren en educatoren daarbinnen.

Het museum zal niet verdwijnen, is mijn idee, maar zal wel op andere manieren haar verhalen gaan distribueren. Met de komst van e-reader, iPod, iPad en mp3 spelers zien we hoe het boek, het tijdschrift en de krant en nieuwsmedia worden opnieuw uitgevonden. Wordt het museum ook opnieuw uitgevonden?

Musea als mediaplatform
In de eerste plaats zijn de museale verhalen meestal verpakt als een tentoonstelling, maar ze geven ook boeken uit, maken films, of zelfs een televisieserie. De traditionele media maken plaats voor nieuwe platforms. Bovendien maken musea al langer gebruik van communities om mee samen te werken. De rol van de traditionele conservator is daarom langzaam aan het verschuiven. De conservator doet onderzoek, heeft vakkennis, maar moet zich meer en meer verdiepen in het publiek aan wie het verhaal verteld wordt en op welke manier. Kennis moet worden omgezet in verhalen.

Conservator nieuwe stijl
De conservator nieuwe stijl moet verschillende talenten hebben, die niet zuiver en alleen wetenschappelijk zijn. Want behalve verhalenverteller, moet hij of zij ook zich verdiepen in de doelgroep, de nieuwe online platforms aanvoelen en willen bedienen en ondernemend zijn. Mediaspecialist Rafat Ali spreekt van nieuwe vormen van storytelling en user experience. Deze competenties gelden even zo zeer voor de journalist als voorde conservator.

Hoeveel talenten moet een persoon in zich verenigen om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen? Dat is bijna onmogelijk. Het gaat vooral om een nieuwe mindset waarbij de conservator echt niet verstand hoeft te hebben van alles, maar wel de juiste mensen om zich heen weet te verzamelen om het verhaal op de juiste manier bij de juiste mensen te brengen. Of vraagt dat om een nieuw soort opleiding voor de conservator?