zaterdag 12 maart 2011

29 something things (young) museum professionals need to know


De overgang van studie kunstegschiedenis en museologie naar werk als jonge museum medewerker vond ik heel groot en ook wel schockerend. Iets dat ik ook wel heb bespeurd bij mijn 10+ stagiaires die ik de afgelopen 10 jaar heb 'versleten'.
Mijn docenten aan de Universiteit van Amsterdam waren vooral geïnteresseerd in kunst en onderzoek, waren (soms) briljante wetenschappers, maar hadden toch geen idee wat er speelde in de museumpraktijk (een uitzondering daargelaten). Ik kwam nu niet bepaald erg fit for work de arbeidsmarkt op, ondanks twee master studies. Gelukkig ben je jong, pikt het snel op en als je een beetje geluk hebt kom je in een organisatie die je laten ondernemen, uitvinden en opbouwen en die je vooral zelfvertrouwen geeft. Het beste idee kan natuurlijk prima van de stagiaire of kersverse medewerker komen! Misschien iets waar de Nederlandse Museum Vereniging aandacht aan zou kunnen besteden?

Misschien van dit poster ook een versie voor 'young museum professionals' maken? Welke tips zou je aan startende professionals kunnen geven? En hoeveel van de stellingen zou je moeten aanpassen of toevoegen?

Met dank aan de blogpost van Floor Drees op IN10blogt